Deniz Tuzu
Deniz Tuzu

Deniz Tuzu

 

 

Deniz Tuzu çok yararlıdır ve aynı zamanda şifa kaynağıdır. Gerçek tuz doğada deniz tuzu adı altında da bulunur ve doğal tuz olan deniz tuzu kimyasal olarak çok daha fazla elementten oluşur, içinde NaCl ile birlikte 84 element bulunur. 
Vücudumuz Tuz ve Suyun bileşiminden oluşur. Bundan dolayı da su ve tuz hayatımızın en önemli maddelerindendir. Doğal tuzda fizik bedenimizde de bulunması gereken tüm elementler mevcuttur ve vücudumuzda herhangi bir element eksik olduğunda da bunun tuzda mevcut olduğu bilinmektedir. Deniz tuzu insan vücudu için gerekli minerallerin çoğunugerekli oranlarda içermektedir. Doğal tuz dolayısı ile deniz tuzu vücut sıvılarının hücrelerden serbestçe geçişine yardımcıolur. Bunun içindir ki işlem görmemiş deniz tuzu insan sağlığı için önem taşımaktadır. Doğal deniz tuzu vücuda gerekli mineral ve iz mineralleri de sağlayabilmektedir. Kanımız ve tuzlu sıvıların kimyasal ve mineral bileşimleri ile deniz suyu arasında şaşırtıcı benzerlikler vardır. Anne karnındaki embriyo tuzlu su ile dolu bir kese içinde bulunur. Deniz suyu 84mineral elementi içerir ve bu elementler insan vücudunda bulunur. Modern bilime göre bu elementlerin 24’ü yaşam içinzorunlu olmasına rağmen 84 elementin uygun dengesi iyi sağlıklı vücut için gereklidir. İyon kaybı dengesizliklere, hücre üretme ve büyümede bozulmalara sebep olur. Hücre kayıpları sinir bozuklukları, beyin kusurları, kas hastalıklarına neden olur. Bu yüzden kandaki tuz ve iyonların uygun mineral dengesi sağlık için hayati öneme sahiptir. Birçok hastalıklar ve kötü sağlık şartları mineral eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu minerallerin çoğu deniz tuzunda bulunmaktadır. Deniz suyu 80’e yakın minerali çok dengeli bir oranda ihtiva eder. Çünkü bu tuzun kaynağı olan deniz suyu, kanımıza benzer oranda minerallerden oluşmuştur. Bir tutam deniz tuzu birçok minerali almamızı sağlar. Deniz tuzu, akıcı olması veya rutubet çekmemesi için kimyasallarla işlenmiş olmadığından, tuzluktan akması güçtür. Sofraya getirmek isterseniz herkesin bir tutam alabileceği tabaklarda koyabilirsiniz. Deniz tuzunun başka bir faydası da, radyasyona maruz kalındığında etkili bir banyo malzemesi olmasıdır. Deniz tuzu rezervi sonsuz olmasına rağmen, üretim havuzlama tesislerinin kapasitesine ve iklim koşullarına bağlıdır. Ülkemizde deniz tuzlası olarak Ayvalık ve Çamaltı tuzlaları işletilmekte olup, bölge ikliminin son derece uygun olması nedeniyle gerekli yatırımların yapılması durumunda Çamaltı tuzlasının kapasitesi 1.000.000 ton/yıl a ulaşma olanağına sahiptir. Ancak, şu andaki fiili üretim miktarları ortalama 500.000 ton/yıl dolaylarında gerçekleşmektedir. Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olması, deniz tuzlası işletmeciliği açısından son derece şanslı olduğumuzu göstermektedir. Buradan da, deniz tuzlalarının sonsuza giden rezervi ile bu konuda nedenli rakipsiz olduğu açıkça anlaşılmaktadır.
 
 
 
 
Deniz Tuzu Üretim Yöntemleri
 
 
Türkiye'de Izmir-Çamaltı ve Ayvalık'ta olmak üzere ıkı adet olan deniz tuzlasında üretim Mart ve Ağustos ayları arasında yapılır. Ortalama 3,5 bome derecesindeki su denizden çekilir ve soğuk su havuzu denilen havuzlara aktarılır. Burada deniz suyundaki mevcut tuzlardan en azı olan demir oksit (FeıOj) derhal çökmeye başlar ve 3,6 ila 7 bome arasında hemen hemen bütün Fe2Û3 çökmüş olur CaCÛ3 ise, 3,5 bomede yoğunlaşıp çökmeye başlamakta ve 16-17 bome derecesinde tamamen kristallenmektedir. Ham su havuzlarında 6 bome derecesine kadar olan sular, soğuk su yedek havuzlarında 9-11 bome derecesine kadar yoğunluk kazanır. Bu bome derecesinden sonra, deniz suyu ilk kademede 13. ikinci kademede 17 ve üçüncü kademede 20 bome olmak üzere üç kademede bomesi arttırılır. Bu arada deniz suyundaki CaSO'un büyük bir kısmı havuzlarda kalır. 20 bome derecesini bulan sular sıcak su havuzlarına alınır ve bu havuzlar bir nevi yarı mamul depoları olarak kabul edilebilir. Yoğunlukları artmış sular burada 25-26 bomeye getirilir. Yoğun tuzlu sular kristalizasyon havuzlarına aktarılır. 2.326.000 m2 alana sahip olan bu kristalize havuzlarda 28,5 bome derecesine kadar yoğunlaştırılan sular ortalama 3 gün içinde tuzunu döker. Biriken tuz kabuğunun kalınlığı genellikle 18-20 cm civarındadır. Ağustos ayı sonunda, tuzunu dökmüş suların denize verilmesi işlemi başlar. Buharlaşma olayında rüzgar, bağıl nem, sıcaklık ve yağışların çok etkisi vardır. En önemli faktör rüzgardır. Kuzey ve Kuzeydoğudan rüzgar estiği taktirde, nem oranı düşer, basic artar, dolayısıyla buharlaşma artar. Bağıl nem yükseldikçe buharlaşma azalır. Yağışlardan önce, rüzgarın Doğu ve Güneydoğu’dan estiği, havanın bulutlu olduğu z amanlarda, buharlaşma yine azalır. Bu zamanlarda verilen su kalınlığı azaltılır. Havanın buhar basıncı Nisan-Ağustos ayları arasında yüksek olacağından nem düşük olup, buharlaşmada maksimum dereceye ulaşacaktır. Kristalleşmeye bağlı olarak Eylül ayında havuzlardan kristalleşen tuzlar toplanarak yığın haline getirilir ve yıl içerisinde Tuz üreticisi olan firmaların taleplerine bağlı olarak tuz satışı yapılır.( 4249 Okunma )